Bielska Wyższa Szkoła
im. Józefa Tyszkiewicza
Zaloguj się
Kwestionariusz osobowy kandydata

Szanowny Kandydacie!

Proces rekrutacji kandydatów do Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza (w skrócie BWS) przebiega
w następujących etapach:

ETAP 1. Obowiązkowa rejestracja elektroniczna kandydatów

Krok 1.

Przed wypełnieniem kwestionariusza on-line (poza siedzibą lub w siedzibie Uczelni) przygotuj:
- Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji)
- Nr NIP (informacja potrzebna do celów podatkowych)– proszę podać w przypadku posiadania nr NIP
- Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (średniej)
- Świadectwo dojrzałości – dotyczy nowej matury
- Średnią ocen obliczoną wg zasad obowiązujących kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w BWS
Uwaga: Do średniej nie wlicza się ocen z religii i WF

Krok 2.

Wypełnij kwestionariusz on-line – wypełnienie zajmie ok. 15-20 minut (upewnij się, że posiadasz taką ilość czasu).
Podczas wypełniania kwestionariusza zwróć uwagę na:
- prawidłową pisownię (stosowanie dużych i małych liter)
- prawidłowe wpisywanie symboli i numerów dokumentów
- prawidłowe wpisywanie dat
- udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania

UWAGA:
W przypadku wygaśnięcia sesji podczas wypełniania kwestionariusza (bezczynność trwająca powyżej 10 minut),
zawieszenia działania programu lub nieoczekiwanej awarii, np. prądu istnieje konieczność wypełnienia kwestionariusza od nowa.

Krok 3.

Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych oraz ich ostateczne zatwierdzenie.

UWAGA:
Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych zostanie wysłany e-mail z informacjami dotyczącymi logowania
i wydruku kwestionariusza (na wskazany przez Ciebie adres).
Ponowne logowanie występuje również w przypadku konieczności dokonania korekty wprowadzonych danych po zakończeniu wypełniania kwestionariusza.

Krok 4.

Należy wydrukować kwestionariusz (wskazany druk dwustronny), wpisać datę wypełnienia i własnoręcznie podpisać.
Wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć osobiście do siedziby Uczelni do Działu Rekrutacji lub można przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

UWAGA:
W przypadku przesłania kserokopii wymaganych dokumentów konieczne jest ich potwierdzenie za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub osobiste zgłoszenie się z oryginałami dokumentów do Działu Rekrutacji, w celu dokonania takiego potwierdzenia przez pracownika Uczelni.

ETAP 2. Obowiązkowe przygotowanie zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Krok 1. Wymagania dotyczące zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)


- Zdjęcia powinny spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego - musi być wykonane na jasnym tle, lewe ucho odsłonięte.
- Kolory zdjęcia powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
- Format zdjęcia: wymiary: 232 x 291 pikseli; rozdzielczość 300 dpi.
- Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG.

Krok 2. Dostarczenie zdjęcia do Biura Rekrutacji

- Zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej prosimy przesyłać na adres: anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl.
- W temacie e-maila należy zawrzeć: imię i nazwisko, oraz dopisek: zdjęcie do ELS.
- Wielkość dostarczonego pliku nie powinna być większa niż 50kB.

Zdjęcie do ELS nie jest wymagane przy przyjęciu na studia; jest jednak elementem niezbędnym do wyrobienia legitymacji studenckiej.

W razie problemów prosimy o kontakt – chętnie pomożemy:
Dział Rekrutacji

tel. (33) 829 72 93; e-mail: rekrutacja@tyszkiewicz.edu.pl

Dział Informatyczny (w sprawach technicznych dot. wypełnienia kwestionariusza):

e-mail: admin@tyszkiewicz.edu.pl


  1. Kliknij tutaj, aby rozpocząć wypełnianie kwestionariusza w formie elektronicznej

Dział Ogólny Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza
admin@tyszkiewicz.edu.pl